Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στο koalla.gr

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση της ιστοσελίδας/ πλατφόρμας koalla.gr, αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται διαμέσω της ιστοσελίδας από την KOALLA LTD.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα και δημιουργώντας λογαριασμό σε αυτήν, είτε ως freelancer είτε ως αγοραστής, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους Όρους Χρήσης. Γι’ αυτό, πριν την έναρξη χρήσης, καλείστε να αποδεχτείτε τους σχετικούς όρους, κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποδοχή των Όρων Χρήσης, οπότε και δεσμεύεστε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που περιγράφονται. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης, σας ενημερώνουμε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας, παρακαλούμε διαβάστε εδώ.

Η εταιρία δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, αναρτώντας σχετικό αντίγραφο στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, μετά την αλλαγή των Όρων Χρήσης, τεκμαίρεται ότι τους έχουν αποδεχτεί.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η χρήση της ιστοσελίδας και η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε ενήλικα άτομα, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα (όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους). Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, εγγυάστε ότι είστε ενήλικοι και έχετε ικανότητα προς δικαιοπραξία, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα και κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού, είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ), για να καταστεί δυνατή η παροχή των υπηρεσιών, διαμέσω της πλατφόρμας. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα τηρούνται από την ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο για την ασφάλεια των συναλλαγών, για τη δεκπεραίωση των παραγγελιών και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται διαμέσω αυτής και απαγορεύεται η χρήση από τρίτους ή η διαβίβασή τους σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας (εκτός των περιπτώσεων που αυτό προβλέπεται ρητά στο νόμο).

Σε κάθε περίπτωση η τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται από συγκεκριμένο, εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρίας και διέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την Data Protection Act 2018, που ενσωμάτωσε τον Κανονισμό στο αγγλικό δίκαιο και το ν.4624/2019, που ενσωμάτωσε τον Κανονισμό στο ελληνικό δίκαιο. Επιπλέον, η εταιρία, για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και των συναλλαγών σας, ώστε να διασφαλίζει τον απόρρητο χαρακτήρα αυτών και σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Κανονισμού, έχει λάβει την Πιστοποίηση ICO (για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ)  και χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL. Ωστόσο, η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για ηλεκτρονικές επιθέσεις και υποκλοπή προσωπικών στοιχείων χρηστών από hackers. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Πολιτική Απορρήτου.

Η τεχνική υποστήριξη των χρηστών είναι διαθέσιμη 24/7, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους. Η υποστήριξη πελατών λειτουργεί Δευτέρα με Σάββατο 09:00- 18:00. Αναφορικά με τη λειτουργία και τη χρήση της ιστοσελίδας, οι χρήστες μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω της φόρμας επικοινωνίας, που μπορούν να συμπληρώσουν εδώ, ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@koalla.gr .

H εταιρία δεν προσφέρει καμία προστασία στους χρήστες που συναλλάσσονται εκτός της πλατφόρμας. Οποιαδήποτε ανταλλαγή αρχείων και πληροφοριών πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά διαμέσω της πλατφόρμας. Αγενή, προσβλητικά, ακατάλληλα ή επιθετικά μηνύματα δεν είναι ανεκτά από την εταιρία και η υποβολή σχετικής αναφοράς στην Υποστήριξη Πελατών ενδέχεται να καταλήξει σε προειδοποίηση ή σε απευθείας απενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη.

Η εταιρία δε φέρει ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών που παράσχονται, μέσω της ιστοσελίδας. Γι’ αυτό το λόγο, οι Αγοραστές έχουν τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια εξέλιξης μίας παραγγελίας, να επικοινωνούν με τον Freelancer, ώστε να του επισημαίνουν τις παρατηρήσεις τους, ή σε περίπτωση αδυναμίας συνεννόησης να απευθύνονται στο Κέντρο Επίλυσης Προβλημάτων, ή ακόμα και να αιτούνται την ακύρωση της παραγγελίας. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τον Freelancer, γεγονός που επηρεάζει την κατανομή του σε επίπεδα και τη γενικότερη εξέλιξή του στην πλατφόρμα.

Η εταιρία θα απαντά σε συγκεκριμένες και επαρκώς στοιχειοθετημένες καταγγελίες, περί παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος.

Σε περίπτωση που οι χρήστες αξιολογούν, σχολιάζουν ή υποβάλλουν προτάσεις για την koalla.gr, ως σύνολο, η KOALLA LTD διατηρεί αποκλειστικά, διαρκή, αμετάκλητα, διεθνή δικαιώματα ιδιοκτησίας των εν λόγω αξιολογήσεων. Η εταιρία δε δεσμεύεται να εφαρμόσει τις παρατηρήσεις που υποβάλλονται από τους χρήστες.

Η χρήση της ιστοσελίδας, το περιεχόμενό της και οποιεσδήποτε υπηρεσίες αποκτώνται μέσω αυτής γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών. Η ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της και οι υπηρεσίες που αποκτώνται μέσω αυτής παρέχονται από την πλατφόρμα, «όπως είναι» ή «όπως διατίθενται» και δεν παρέχονται ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις οποιασδήποτε μορφής. Ούτε η KOALLA LTD ούτε οποιοδήποτε άτομο που σχετίζεται με την KOALLA LTD δεν παρέχει εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την πληρότητα, την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την ποιότητα, την ακρίβεια ή τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζονται διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου.  Η KOALLA LTD, οι συνεργάτες της, οι πάροχοι υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι, οι πράκτορες, οι υπάλληλοι ή οι διευθυντές δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προξενείται από τη χρήση της ιστοσελίδας, ή της αδυναμίας χρήσης της, τη χρήση άλλων ιστοσελίδων, που συνδέονται με αυτήν, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένης κάθε άμεσης, έμμεσης, ειδικής, παρεπίμπτουσας ή επακόλουθης ζημίας, όπως τραυματισμό, πόνο ή ταλαιπωρία, συναισθηματική δυσφορία, απώλεια εισοδήματος, απώλεια κέρδους, απώλεια επιχείρησης ή προσδωκόμενων κερδών, απώλεια χρήσης, απώλεια πελατείας, απώλεια δεδομένων, που προξενούνται από αδίκημα (από δόλο ή αμέλεια), αθέτηση συμβολαίου ή άλλο τρόπο, ακόμα κι αν μπορούσε να προβλεφθεί, με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζονται διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου.

H ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης, του σχεδίου και του περιεχομένου της, ανήκουν αποκλειστικά στην KOALLA LTD και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικού σήματος. Οι χρήστες δεσμεύονται ότι δεν έχουν δικαίωμα:

 • Να αντιγράψουν, μεταφέρουν, προσαρμόσουν, τροποποιήσουν, διανείμουν ή αναπαράγουν την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Να συγκεντρώσουν υλικό, να αποσυμπιλήσουν ή με οποιονδήποτε τρόπο να επιχειρήσουν να παράγουν τον πηγαίο κώδικα της ιστοσελίδας.
 • Να τροποποιήσουν ή να δημιουργήσουν παράγωγα έργα.
 • Να αφαιρέσουν οποιαδήποτε ένδειξη πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, υπερφορτώσει ή αποδυναμώσει την ιστοσελίδα ή να παραβλάψει την χρήστη της από άλλους χρήστες.

Σε κάθε εικόνα προσφοράς ή προφίλ χρήστη, ενσωματώνεται αυτόματα διακριτικό σήμα της εταιρίας, προκειμένου να αποτραπούν απόπειρες υποκλοπής των σχετικών στοιχείων και χρήσης τους από τρίτους και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα και δικαιώματα των χρηστών.

Η ιστοσελίδα μπορεί μεταφρασθεί αυτόματα στην Αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό της Google Translate, για τη διευκόλυνση των χρηστών. Η επίσημη γλώσσα της ιστοσελίδας είναι η ελληνική. Η εταιρία δε φέρει ευθύνη για ανακρίβειες στη μεταφραση της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ ελληνικού και αγγλικού κειμένου υπερισχύει το ελληνικό.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Αγοραστής: Χρήστης που αγοράζει υπηρεσίες ή δημιουργεί αίτημα για να λάβει ορισμένη υπηρεσία, μέσω του koalla.gr.

Αξιολόγηση: Σχόλιο που τίθεται στο προφίλ Freelancer από Αγοραστή, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, συνοδευόμενο από βαθμολογία για την ποιότητα της υπηρεσίας. Ο Freelancer έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει σχόλιο στο προφίλ ενός Αγοραστή ως απάντηση στο σχόλιο ενός Αγοραστή.

Διαφωνίες: Οποιεσδήποτε ασυμφωνίες προκύπτουν μεταξύ ενός Αγοραστή κι ενός Freelancer κατά την εκτέλεση μίας παραγγελίας, μέσω του koalla.gr.

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων koalla: Σύστημα εγγύησης ασφαλούς πληρωμής, σύμφωνα με το οποίο, η πληρωμή του Freelancer δεν απελευθερώνεται μέχρι την επιβεβαίωση από τον Αγοραστή της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, ο οποίος έχει στη διάθεσή του 3 ημέρες για να αιτηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση/ διόρθωση της παραγγελίας.

Επίπεδο: Διαμορφώνεται για κάθε προφίλ Freelancer, ανάλογα με τις παραγγελίες που έχει αναλάβει και τη συνολική βαθμολογία των αξιολογήσεων του προφίλ του. Τα υψηλότερα επίπεδα συνδέονται με σειρά πλεονεκτημάτων.

Παραγγελία: H τελική συμφωνία  μεταξύ ενός Αγοραστή κι ενός Freelancer για την εκτέλεση μίας εργασίας, που μπορεί να συνίσταται στην παροχή μίας από τις υπηρεσίες, που είναι διαθέσιμες μέσω του koalla.gr.

Προμήθεια: Ποσό ύψους 15%, που αφαιρείται αυτόματα από κάθε ολοκληρωμένη παραγγελία, ως αντίτιμο παροχής των υπηρεσιών από την koalla.gr. Το ποσοστό της προμήθειας δύναται να αλλάζει ανάλογα με το επίπεδο του Freelancer.

Προσαρμοσμένη Προσφορά: Προσφορά Freelancer προς Αγοραστή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του, κατόπιν επικοινωνίας τους, διαμέσω της Chat συνομιλίας.

Προφίλ: Ο λογαριασμός που έχει δημιουργήσει ένας χρήστης, όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα και περιέχει τις βασικές πληροφορίες για το χρήστη.

Συνεργάτης: Οποιαδήποτε οντότητα ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο ή υπό κοινό έλεγχο με την KOALLA LTD, όπου ως έλεγχος εννοείται η κατοχή άνω του 50% ποσοστού ψήφου ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας ή την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου αυτής της οντότητας

Σύστημα Πληρωμής: Χρήση οποιασδήποτε πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας (MasterCard, Visa, American Express) μέσω του συστήματος Stripe ή άλλων εφαρμογών, ή μέσω της ασφαλούς σελίδας PayPal. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρήστες: Οι Freelancers και Αγοραστές που δημιουργούν λογαριασμό/προφίλ στην ιστοσελίδα, για την παροχή και αγορά υπηρεσιών, μέσω του koalla.gr.

Chat Συνομιλία: Πλατφόρμα επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών και αρχείων και για τη συνομιλία μεταξύ Αγοραστή και Freelancer, για την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας.

Freelancer: Ιδιώτης που προωθεί κατά τρόπο ανεξάρτητο τις υπηρεσίες που παρέχει μέσω του koalla.gr.

HOT Προσφορά: Προσφορά υπηρεσίας από Freelancer, που εμφανίζεται υψηλά στις αναζητήσεις του koalla.gr, είτε έναντι επιπλέον χρέωσης είτε ως συνέπεια του υψηλού επιπέδου του προφίλ.

ΧΡΗΣΤΕΣ

 • Με τη δημιουργία λογαριασμού στο koalla.gr οι Χρήστες είναι υποχρεωμένοι να διαβάσουν και να αποδεχτούν τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 • Οι πληροφορίες του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων των προσόντων, δεξιοτήτων, τοποθεσίας κλπ, τηρούνται ανώνυμα. Ωστόσο, κατά τη δήλωσή τους, οι χρήστες οφείλουν να είναι ακριβείς και να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους, χωρίς να παραπλανούν, να προσβάλλουν ή να προκαλούν βλάβη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η koalla.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους χρήστες επιβεβαίωση των στοιχείων τους, μέσω της ιστοσελίδας (με τη χρήση ταυτότητας, τηλεφώνου, κάμερας κλπ).
 • Οι Χρήστες δεν επιτρέπεται, κατά την επικοινωνία τους μέσω του Chat Συνομιλίας, να ανταλλάσσουν μεταξύ τους προσωπικές πληροφορίες, όπως τηλέφωνο, email, skype κλπ. Δεν επιτρέπεται η οποιασδήποτε μορφής συναλλαγή Freelancer και Αγοραστή εκτός της πλατφόρμας koalla.gr. Η παραβίαση του όρου αυτού επισύρει σοβαρές κυρώσεις στο λογαριασμό του παραβάτη:
 • Απενεργοποιείται ο λογαριασμός του παραβάτη χρήστη. Για περισσότερες πληρορφορίες δείτε παρακάτω.
 • Ο παραβάτης χρήστης χρεώνεται με τα έξοδα διαδικασίας ακυρωσης παραγγελίας, με την αυτόματη έκδοση τιμολογίου, μέσω του συστήματος PayPal και την αποστολή αυτού στον παραβάτη χρήστη, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες δέιτε παρακάτω.
 • Δυνατότητα έγερσης αξίωσης αποζημίωσης από την KOALLA LTD, σε περίπτωση που ο χρήστης επιχείρησε με πρόθεση, με τις ενέργειές του αυτές, να βλάψει την εταιρία.
 • Εάν μετα την απενεργοποίηση του λογαριασμού του παραβάτη χρήστη, αυτός επιχειρήσει να δημιουργήσει νέο λογαριασμό, κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, την υπόθεση αναλαμβάνει το νομικό τμήμα της εταιρίας.
 • Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν όλα τα αρχεία που ανταλάσσουν μεταξύ τους για ιούς και κακόβουλο λογισμικό. Η KOALLA LTD δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκαλείται από τη χρήση της ιστοσελίδας, τη χρήση περιεχομένου και τα αρχεία που ανταλάσσονται.
 • Για λόγους ασφάλειας, οι χρήστες δεν μπορούν να διατηρούν περισσότερους του ενός ενεργούς λογαριασμούς. Κάθε επιπλέον λογαριασμός που εντοπίζεται και ο οποίος χρησιμοποιείται κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, θα απενεργοποιείται.
 • Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να αγοράζουν ή να πωλούν λογαριασμούς, στην koalla.gr.
 • Η δημιουργία ενός προφίλ στο koalla.gr επιτρέπεται αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση, απαγορεύοντας τη χρήση του σε τρίτα πρόσωπα, επιχειρήσεις με σκοπό τη μεταπώληση, διαφήμιση και προώθηση υπηρεσιών ή προϊόντων και τη διαμεσολάβηση. Σε περίπτωση παραβίασης του σχετικού όρου, η εταιρία προβαίνει σε απενεργοποίηση του λογαριασμού και την υπόθεση αναλαμβάνει το νομικό τμήμα, προς περαιτέρω διευθέτηση.
 • Όταν οι χρήστες ενεργούν με την πρόθεση να δυσφημίσουν ανταγωνιστικούς πωλητές, πραγματοποιώντας παραγγελία από ανταγωνιστικές υπηρεσίες, η koalla.gr θα αποσύρει τις αξιολογήσεις τους ή θα προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες αναφορικά με την κατάσταση του λογαριασμού τους.
 • Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο που παραβιάζονται ο Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά των ακόλουθων ενεργειών:
 • Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κοινοποίηση περιεχομένου, που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, ενοχλητικό, προσβλητικό, διαφημιστικό, συκοφαντικό, εκφράζει εμπάθεια, διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών, θρησκευτικών και λοιπών πεποιθήσεων, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής ή άλλης ιδιοκτησίας τρίτων, παραβιάζει την ελληνική, αγγλική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία, επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, πέραν των επιτρεπόμενων από το νόμο περιπτώσεων.
 • Μετάδοση περιεχομένου, που απαγορεύεται από νομοθετικές ή συμβατικές προβλέψεις (π.χ. επιχειρηματικό απόρρητο).
 • Προσφορά παράνομων ή απατηλών υπηρεσιών.
 • Διακίνηση πορνογραφικού ή άσεμνου υλικού ή υλικού που δύναται να προσβάλει ανήλικο.
 • Διακίνηση περιεχομένου και/ή λογισμικού πιθανού να βλάψει, διακόψει, καταστρέψει ή παρεμποδίσει τη λειτουργία λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικού υπολογιστή άλλου χρήστη και ειδικότερα αποστολή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή παραπλανητικών μηνυμάτων.
 • Προσφορές που παραπλανούν τους Αγοραστές ή τρίτους, εκτείνονται πέραν των τριάντα (30) ημερών παροχής υπηρεσίας, συνίστανται σε εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες και προωθούν υπηρεσίες μέσω ενεργειών που απαγορεύονται από τους ελληνικούς, αγγλικούς και ευρωπαικούς νόμους και κανονισμούς και/ή όρους χρήσης τρίτων μερών, όπως επίσης και διαμέσω προωθητικών ενεργειών, που επηρεάζουν αρνητικά τις σχέσεις της εταιρίας με τους χρήστες ή τους συνεταίρους της.
 • Δημιουργία ψεύτικου λογαριασμού, με τη χρήση ψευδών προσωπικών στοιχείων, για λογαριασμό άλλου ή χρησιμοποιώντας στοιχεία άλλου χρήστη.
 • Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης και εκδήλωσης κάποιας εκ των ανωτέρω συμπεριφορών, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε απενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη/παραβάτη.
 • Σε περίπτωση που οι χρήστες έρχονται αντιμέτωποι με οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, οφείλουν να το αναφέρουν, διαμέσω της φόρμας επικοινωνίας εδώ. Για λόγους ασφάλειας, τα αποτελέσματα της έρευνας από την εταιρία δε δημοσιεύονται ούτε κοινοποιούνται.
 • Εάν ένας χρήστης παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή επιδεικνύει αθέμιτη συμπεριφορά, ενδέχεται να λάβει προς τούτο ειδοποίηση όταν συνδεθεί στο λογαριασμό του και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν περιορίζεται η λειτουργία του λογαρριασμού του χρήστη, αλλά ενδέχεται να υποβιβασθεί το επίπεδο του Freelancer ή να τεθεί προσωρινά ή οριστικά σε αδράνεια ο λογαριασμός του ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Σε αυτήν την περίπτωση οι χρήστες/κάτοχοι αυτών των λογαριασμών μπορούν να επικοινωνήσουν με την koalla.gr, προκειμένου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες για την υποτιθέμενη παραβίαση και την κατάσταση του λογαριασμού τους.
 • Η KOALLA LTD δεν ελέγχει ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, το οποίο δημιουργείται από τους χρήστες και χρησιμοποιείται μέσω της πλατφόρμας, ως προς την ακαταλληλότητα ή παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για την ποιότητα του περιεχομένου ή το επίπεδο της υπηρεσίας, που παρέχεται μέσω της πλατφόρμας. Οι χρήστες καλούνται να αναφέρουν οποιαδήποτε παραβίαση, συνοδευόμενη από απόδειξη περί δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, όταν αυτό απαιτείται. Περιεχόμενο, που έχει καταγγελθεί ενδέχεται να αφαιρεθεί.

FREELANCERS

 • Οι Freelancers δημιουργούν προφίλ στο koalla.gr για να διευκολύνουν τους Αγοραστές να αγοράζουν τις υπηρεσίες τους. Μπορούν να συνομιλούν μεσω της Chat Συνομιλίας, με τους υποψήφιους Αγοραστές, για την προσαρμογή των προσφορών τους στις απαιτήσεις τους. Επιπλέον, μπορούν να υποβάλλουν οι ίδιοι προσφορά σε αίτημα για ορισμένη υπηρεσία που ανεβάζει κάποιος Αγοραστής. Μόλις γίνει η παραγγελία, είναι υποχρεωμένοι να τη διεκπεραιώσουν μέσα στο χρονοδιάγραμμα που διαφαίνεται στην προσφορά τους ή που έχει συμφωνηθεί.
 • Όλες οι προσφορές που υποβάλλονται από τους Freelancers υπόκεινται σε έλεγχο προς έγκριση από την koalla.gr, πριν από τη δημοσίευσή τους στην πλατφόρμα. Η koalla.gr διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τη δημοσίευση μίας προσφοράς, λόγω παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, λόγω προώθησης ή διαφήμισης μέσω της προσφοράς της επωνυμίας ορισμένης εταιρίας, λόγω αναφοράς προσωπικών στοιχείων στο κείμενο της προσφοράς ή λόγω υβριστικού, ρατσιστικού και εν γένει προσβλητικού περιεχομένου. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση επεξεργασίας/τροποποίησης μίας ήδη δημοσιευμένης προσφοράς.
 • Η koalla.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ορισμένη προσφορά για παροχή υπηρεσίας, που δημοσιεύεται από Freelancer, λόγω γενικών, ασαφών ή άστοχων πληροφοριών στην περιγραφή της, προς το σκοπό της προστασίας του Αγοραστή, κατά την αποδοχή και παραλαβή της εν λόγω υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Freelancer καλείται να επεξεργαστεί ην προσφορά του, συμπεριλαμβάνοντας πιο σαφείς και έγκυρες πληροφορίες και υπόκειται εκ νέου στη διαδικασία έγκρισης, πριν τη δημοσίευσή της από την koalla.gr.
 • Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Freelancer που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να την αφαιρέσει, χωρίς να έχει εφεξής ο Freelancer το δικαίωμα να την επανυποβάλει ή να την τροποποιήσει. Απαγορεύονται δηλώσεις εντός των προσφορών ότι υπονομεύονται ή ματαιωνονται οι Όροι Χρήσης.
 • Οι Freelancers απαγορεύεται να διαφημίζουν, διαμέσω των προσφορών τους την επωνυμία μίας εταιρίας. Οι προσφορές τους, ωστόσο, μπορεί να περιλαμβάνουν προ-εγκεκριμένες διευθύνσεις ιστοσελίδων ή και δείγματα της δουλειάς τους (μέσω κάποιας φωτογραφίας ή στην περιγραφή της προσφοράς), υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και δε διαφημίζουν απευθείας την εταιρία ή την ιστοσελίδα.
 • Οι Freelancers απαγορεύεται να ωχλούν Αγοραστές, με τους οποίους έχουν συνεργαστεί, με στόχο να τους πείσουν να τροποποιήσουν ή να αποσύρουν αξιολογησή τους.
 • Οι Freelancers, παρέχοντας μία υπηρεσία, δεσμεύονται ότ έχουν τις απαιτούμενες άδειες και δικαιώματα, ώστε να παρέχουν, να πουλήσουν ή να μεταπουλήσουν την υπηρεσία, που προσφέρεται διαμέσω της πλατφόρμας.
 • Οι Freelacers μπορούν να αποστείλουν «Προσαρμοσμένες Προσφορές» στους Αγοραστές, μέσω της Chat Συνομιλίας μ’ εναν Αγοραστή, περιγράφοντας επακριβώς την υπηρεσία, την τιμή και το χρόνο που αναμένεται να παραδώσουν την παραγγελία. Μέσω των «Προσαρμοσμένων Προσφορών» μπορούν οι Αγοραστές να συμφωνούν με τους Freelancers την τμηματική πληρωμή τους, χωρίζοντας μία ολοκληρωμένη παραγγελίας σε μικρότερες, με αντίστοιχη συμφωνία τμηματικής πληρωμής. Οι Προσαρμοσμένες Προσφορές δεν επιτρέπεται να παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης. Για περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ των χρηστών, δείτε παρακάτω.
 • Για την επιτυχή πληρωμή τους, οι Freelancers είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν Paypal λογαριασμό και να εισάγουν τα σχετικά στοιχεία κατά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.
 • Μόλις ο Freelancer ολοκληρώσει την παραγγελία, ο Αγοραστής έχει προθεσμία τριών (3) ημερών, για να αιτηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση στην παραγγελία. Εάν ο Αγοραστής επιβεβαιώσει την παράδοση της παραγγελίας, ή περάσει άπρακτη η προθεσμία των τριών (3) ημερών, η κατάσταση της παραγγελίας αλλάζει σε «Ολοκληρωμένη».
 • Επτά (7) ημέρες μετά την ολοκήρωση της παραγγελίας, απελευθερώνεται από την koalla.gr, η πληρωμή του Freelancer, μέσω PayPal, αφαιρουμένης της προμήθειας 15%, που γίνεται υπέρ της εταιρίας, για την παροχή των υπηρεσιών της.
 • Οι Freelancers είναι υπεύθυνοι για την πληρωμή οποιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου φόρου, που ενδεχομένως εφαρμόζεται σε αυτούς αναλόγως της έδρας ή της κατοικίας τους, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. Οι τιμές κατά την υποβολή μίας προσφοράς, περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και επιπλέον χρεώσεις. Η εταιρία είναι υπεύθυνη για την αποστολή των νόμιμων παραστατικών στο Αγοραστή εκ μέρους του Freelancer, ανεξαρτήτως της φορολογικής νομοθεσίας, που εφαρμόζεται σε κάθε συναλλαγή.

·               Oι Freelancers αποδέχονται, με τους παρόντες όρους χρήσης, την εταιρία ως μεσολαβητή για την πραγματοποίηση μίας πληρωμής. Κατά την αποδοχή της ευθύνης της ως περιορισμένου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για τη συλλογή πληρωμών, η εταιρία και οι συνεργάτες της δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις του πωλητή.

 • Οι Freelancers είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν για τους ίδιους μία επαρκή ασφάλιση ευθύνης, ώστε να καλύπτουν με το ποσό της αμοιβής τους όλους τους κινδύνυς που ενέχει η εκτέλεση των υπηρεσιών τους.
 • Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την απελευθέρωση της πληρωμής, η εταιρία αναλαμβάνει την έκδοση και αποστολή των νόμιμων παραστατικών στους Αγοραστές, εκ μέρους των Freelancers.
 • Η ταξινόμηση των Freelancers σε επίπεδα γίνεται σύμφωνα με την επιτυχή ολοκλήρωση των παραγγελιών, την αξιολόγηση από τους Αγοραστές, μετά την ολοκλήρωση των παραγγελιών, τη συχνότητα ανάληψης παραγγελιών και την αξία αυτών. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα Freelancers, για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ. Τα υψηλά επίπεδα συνδέονται με παροχή προνομίων από την KOALLA LTD, όπως η μικρότερη προμήθεια στις ολοκληρωμένες παραγγελίες (13% και 10% στα επίπεδα 3 και 4). Σε περίπτωση που Freelancer δεν μπορεί να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών, που προσφέρει, υφίσταται μία σοβαρή πτώση στις βαθμολογίες του ή αποτυγχάνει να παραδώσει εγκαίρως την παραγγελία, χάνει το επίπεδο Freelancer, που είχε καταφέρει και τα προνόμια που το συνοδεύουν.
 • Οι Freelancers προστατεύονται:
 • Με την ακύρωση μιας παραγγελίας χωρίς την επιβολή κυρώσεων σε αυτούς, στην περίπτωση που η ακύρωση γίνεται για λόγους, που δεν αποδίδονται σε δική τους υπαιτιότητα αλλά σε υπαιτιότητα του Αγοραστή (καθυστέρηση αποστολής υλικού ή έλλειψη σωστής πληροφόρησης μέσω chat).
 • Με χρηματική αποζημίωση σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί τμήμα της παραγγελίας στον Αγοραστή. Το σχετικό αίτημα του Freelancer υποβάλλεται στο Τμήμα Επίλυσης Προβλημάτων της koalla.gr, το οποίο και αποφασίζει για τη χορήγηση της αποζημίωσης και το ύψος αυτής. Και σε αυτήν την περίτπωση, ο υπαίτιος χρήστης υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα ακύρωσης παραγγελίας, ύψους 15% της συνολικής τιμής της παραγγελίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω.
 • Με την απαγόρευση ακύρωσης μίας παραγγελίας από τον Αγοραστή, στην περίπτωση που αυτή έχει παραδοθεί έτσι όπως περιγραφόταν στην προσφορά του Freelancer. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν ο Αγοραστής δεν είναι ευχαριστημένος, για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να αξιολογήσει αναλόγως τον Freelancer.
 • Με την πρόβλεψη ότι σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν επιβεβαιώσει την ολοκλήρωση της παραγγελίας εντός 3 ημερών από την παράδοσή της, αυτή ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα της πλατφόρμας.

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

 • Οι Αγοραστές δημιουργούν προφίλ στο koalla.gr για να επωφεληθούν από την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσίών, για τους ίδιους ή για την επιχείρησή τους. Με τη δημιουργία του λογαριασμού μπορούν είτε να αναζητούν μέσω των έτοιμων προσφορών που υποβάλουν οι Freelancers είτε να δημιουργήσουν το δικό τους αίτημα, με τις απαραίτητες πληροφορίες, για να λάβουν συγκεκριμένες προσφορές από τους Freelancers, αιτούμενοι κάποια εκ των υπηρεσιών που επιτρέπεται να παρέχονται μέσω του koalla.gr. Επιπλέον, μπορούν να συνομιλούν μέσω της Chat Συνομιλίας με υποψήφιους Freelancers, για την προαρμογή των προσφορών στις απαιτήσεις τους.
 • Όλα τα αιτήματα για υποβολή προσφορών, που υποβάλλονται από τους Αγοραστές υπόκεινται σε έλεγχο προς έγκριση από την koalla.gr, πριν από τη δημοσίευσή τους στην πλατφόρμα. Η koalla.gr διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τη δημοσίευση ενός αιτήματος, λόγω παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, λόγω προώθησης ή διαφήμισης μέσω του αιτήματος της επωνυμίας ορισμένης εταιρίας, λόγω αναφοράς προσωπικών στοιχείων στο κείμενο του αιτήματος ή λόγω υβριστικού, ρατσιστικού και εν γένει προσβλητικού περιεχομένου. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση επεξεργασίας/τροποποίησης ενός ήδη δημοσιευμένου αιτήματος.
 • Η koalla.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ορισμένο αίτημα για παροχή υπηρεσίας, που δημοσιεύεται από Αγοραστή, λόγω γενικών, ασαφών ή άστοχων πληροφοριών στην περιγραφή του, προς το σκοπό της προστασίας του Freelancer, κατά την αποδοχή του εν λόγω αιτήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Αγοραστής καλείται να επεξεργαστεί το αίτημά του, συμπεριλαμβάνοντας πιο σαφείς και έγκυρες πληροφορίες και υπόκειται εκ νέου στη διαδικασία έγκρισης, πριν τη δημοσίευσή του από την koalla.gr.
 • Απαγορεύεται η πραγματοποίηση πληρωμής Freelancer από Αγοραστή κατά τρόπο άμεσο, εκτός της πλατφόρμας του koalla.gr. Σε περίπτωση που ζητηθεί από κάποιον Freelancer η πραγματοποίηση πληρωμής με άλλον τρόπο, εκτός της ιστοσελίδας, οι Αγοραστές παρακαλούνται να το αναφέρουν άμεσα στην Υπηρεσία Υποστήριξης, εδώ.
 • Oι Αγοραστές αποδέχονται, με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την εταιρία ως μεσολαβητή για την πραγματοποίηση μίας πληρωμής. Κατά την αποδοχή της ευθύνης της ως περιορισμένου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για τη συλλογή πληρωμών, η εταιρία και οι συνεργάτες της δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις του πωλητή.
 • Μόλις ο Freelancer Ολοκληρώσει την παραγγελία, ο Αγοραστής έχει προθεσμία τριών (3) ημερών, για να αιτηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση στην παραγγελία. Εάν ο Αγοραστής επιβεβαιώσει την παράδοση της παραγγελίας, ή περάσει άπρακτη η προθεσμία των τριών (3) ημερών, η κατάσταση της παραγγελίας αλλάζει σε «Ολοκληρωμένη».
 • Η πληρωμή από τον Αγοραστή προς τον Freelancer, πραγματοποιείται είτε με τη χρήση οποιασδήποτε πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας (MasterCard, Visa, American Express) είτε μέσω της ασφαλούς σελίδας PayPal. Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο Αγοραστής μεταφέρεται αυτόματα στη σελίδα της ολοκληρωμένης παραγγελίας, όπου μπορεί να ελέγξει το χρόνο που απομένει μέχρι την τελική παράδοση, καθώς και τις ειδικές οδηγίες που έχει αποστείλει ο Freelancer. Επιπλέον, λαμβάνει αυτόματα ένα email επιβεβαίωσης της συναλλαγής από την koalla.gr. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.
 • Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την απελευθέρωση της πληρωμής, η εταιρία αναλαμάνει την έκδοση και αποστολή των νόμιμων παραστατικών στους Αγοραστές, εκ μέρους των Freelancers.
 • Οι χρεώσεις της υπηρεσίας προστίθενται κατά τη στιγμή της αγοράς μίας προσφοράς, κατά την οποία ο Αγοραστής δύναται να δει και να αποδεχτεί το συνολικό ποσό που απαιτείται να πληρώσει, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών επιβαρύνσεων και λειτουργικών εξόδων της ιστοσελίδας, που ανέρχεται σε 15% του ποσού της ολοκληρωμένης παραγγελίας και αφαιρείται αυτόματα από την πληρωμή του Freelancer.
 • Οι Αγοραστές, αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης, αποδέχονται και δεσμεύονται ότι:
  – είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι ή έχουν την αδεια να πραγματοποιούν πληρωμές, χρησιμοποιώντας τους προαναφερόμενους τρόπους πληρωμής,
  – σε περίπτωση που είναι υπαλληλοι εταιρίας ή νόμιμοι εκπρόσωποι ατόμου, που κατέχει τους εν λόγω τρόπους πληρωμής, είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούν τους προαναφερόμενους τρόπους πληρωμής και
  – οι ενέργειές τους δεν παραβιάζουν το εφαρμοστέο δίκαιο.
 • Οι Αγοραστές ενδέχεται να χρεώνονται με έμμεσους φόρους (π.χ. ΦΠΑ κλπ), αναλόγως του τόπου της έδρας ή της κατοικίας τους, επιπρόσθετα στην τιμή που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, οι φόροι αυτοί θα εμφανίζονται στον Αγοραστή, πριν το στάδιο της πληρωμής.
 • Οι Αγοραστές, αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνούν ότι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις που επιβάλλει η φορολογική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων αλλά όχι αποκλειστικά, της υποχρέωσης να αφαιρούν ή να παρακρατούν τους φόρους. Όλα τα ποσά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι καθαρά ποσά, που θα πληρωθούν μετά την επιβολή οποιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου φόρου, εισφοράς ή παρακράτησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σε αγοραστές με έδρα τρίτες χώρες εκτός Ηνωμένου Βασιλείου οι εισφορές ΦΠΑ και λοιπών φόρων είναι μηδενικές (ο%).
 • Σύμφωνα με την Αγγλική Νομοθεσία, η εταιρία KOALLA LTD όπου εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο επί της οδού 71-75 Shelton Str, London, WC2H 9JQ, με Company Number: 11972252, δηλώνει νόμιμα πως δεν κατέχει ΑΦΜ (VAT) για την έκδοση παραστατικών για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός της πλατφόρμας koalla.gr, καθώς απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατοχής εταιρικού ΑΦΜ. Ως αποτέλεσμα, κατά την έκδοση και αποστολή των νόμιμων παραστατικών από την εταιρία δεν θα υπάρχει χρέωση ΦΠΑ και στο πεδίο VAT (ΑΦΜ) θα αναγράφεται η επίσημη επισήμανση “Not Registered”. Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείτε ανεξάρτητο κράτος, η έκδοση τιμολογίου σε εταιρίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση πράξη ενδοκοινοτικής συναλλαγής.
 • Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η KOALLA LTD μπορεί να προσφέρει στους Αγοραστές πιστώσεις, είτε για προωθητικούς σκοπούς είτε για την αγορά υπηρεσιών διαμέσω της πλατφόρμας. Το συνολικό ποσό των πιστώσεων εμφανίζεται στο λογαριασμό του κάθε Αγοραστή. Οι έγκυρες πιστώσεις θα εφαρμόζονται αυτόματα στην επόμενη αγορά του Αγοραστή. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι πιστώσεις λήγουν μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, από την παραλαβή τους. Οι πιστώσεις δεν μπορούν να εξαγορασθούν έναντι χρημάτων, δεν έχουν πραγματική χρηματική αξία και δεν επιστρέφονται. Εάν χρησιμοποιηθούν δεν μπορούν να επιστρέψουν στο λογαριασμό του Αγοραστή, ακόμα κι εάν ακυρωθεί η παραγγελία.
 • Οι πιστώσεις μπορεί να υπόκεινται σε επιπλέον όρους και περιορισμούς, που γνωστοποιούνται στον Αγοραστή κατά την παραλαβή τους. Οι πιστώσεις ενδέχεται να ακυρωθούν σε περίπτωση απάτης, κακής χρήσης ή παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης. Η KOALLA LTD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να καταργήσει το πρόγραμμα των πιστώσεων ανά πάσα στιγμή. Εάν η εταιρία θέσει σε αδράνεια ή απενεργοποιήσει το λογαριασμό του Αγοραστή, οι πιστώσεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί χάνονται.
 • Η KOALLA LTD διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί όσα παραδοτέα δημοσιεύονται για προωθητικούς και διαφημιστικούς λόγους.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

 • Για να θεωρηθεί ότι έχει υπαρξει συμφωνία μεταξύ Freelancer και Αγοραστή, επί της παροχής μίας υπηρεσίας και να δημιουργηθεί η σχετική παραγγελία, θα πρέπει ο Αγοραστής να προχωρήσει στην πληρωμή και αυτή να επιβεβαιωθεί απο την εταιρία, οπότε και δίνεται στην παραγγελία ένας μοναδικός αριθμός, ώστε να είναι εύκολη η παρακολούθηση της εξέλιξής της.
 • Με τη δημιουργία μίας παραγγελίας, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο στον Freelancer όσο και στον Αγοραστή και παράλληλα δημιουργείται η αντίστοιχη παραγγελία στην σελίδα «Αγορές» στο προφίλ του Αγοραστή.
 • Οι λεπτομέρειες της παραγγελίας είτε προκύπτουν από την προσφορά του Freelancer, την οποία αγοράζει απευθείας ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής, είτε συμφωνούνται μεταξύ Freelancer και Αγοραστή μέσω της Chat Συνομιλίας.
 • Μέσω της Chat Συνομιλιας, είναι δυνατόν ο Αγοραστής να παρακολουθεί την εξέλιξή της παραγγελίας και την τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων, που είτε προκύπτουν από την προσφορά του Freelancer είτε έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των χρηστών.
 • Μόλις ο Αγοραστής αγοράσει μία προσφορά, ο Freelancer ειδοποιείται τόσο με ηλεκτρονικό μήνυμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του και μέσω της ιστοσελίδας, όσο και μόλις συνδεέεται στο λογαριασμό του. Οι Freelancers είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το χρονοδιάγραμμα που έχουν θέσει στην προσφορά τους και που έχουν συμφωνήσει με τον Αγοραστή, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να ακυρωθεί η παραγγελία, με ενδεχόμενες συνέπειες στην αξιολόγηση του Freelancer.
 • Οι Freelancers οφείλουν να δηλώνουν «Ολοκλήρωση παραγγελίας», μέσω της πλατφόρμας, επισυνάπτοντας ολόκληρο το σχετικό αρχείο ή παρέχοντας την υπηρεσία, σύμφωνα με την προσφορά τους ή τη συμφωνία με τον Αγοραστή.
 • Δεν επιτρέπεται στους Freelancers να δηλώνουν «Ολοκλήρωση παραγγελίας», χωρίς να επισυνάπτουν ολόκληρο το αρχείο ή να παραδίδουν το σύνολο της εργασίας, σε διαφορετική περίπτωση η koalla.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία, επηρεάζοντας την αξιολόγηση του Freelancer και αποστέλλοντας σχετική ειδοποίηση. Εάν πραγματοποιηθεί πληρωμή παραγγελίας, η οποία εν τούτοις δεν έχει ολοκληρωθεί, αυτή ακυρώνεται αυτόματα από την εταιρία και το ποσό θα επιστρέφεται στον Αγοραστή. Εάν οι χρήστες διαφωνούν μεταξύ τους και δεν μπορούν να επιλύσουν τη διαφωνία τους, μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Επίλυσης Προβλημάτων. Για περισσότερα δείτε παρακάτω.
 • Για να θεωρηθει μία παραγγελία ολοκληρωμένη πρέπει να προηγηθεί η πλήρης παράδοσή της από τον Freelancer μέσω της πλατφόρμας και να ακολυθήσει προθεσμία τριών (3) ημερών, κατά την οποία ο Αγοραστής δικαιούται να ζητήσει την τροποποίηση. Μετά την άπρακτη πάροδο των τριών (3) ημερών ή αφότου ο Αγοραστής επιβεβαιώσει την παράδοση της παραγγελίας, η κατάσταση της παραγγελίας αλλάζει σε «Ολοκληρωμένη» και μεταφέρεται αυτόματα στην καρτέλα «Ολοκληρωμένες Παραγγελίες» στη σελίδα «Αγορές» στο προφίλ του Αγοραστή.
 • Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν επιβεβαιώσει την ολοκλήρωση της παραγγελίας εντός 3 ημερών από την παράδοσή της, αυτή ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα της πλατφόρμας. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο Αγοραστής αιτείται τροποποιήσεις στην παραγγελία του, δίνεται προθεσμία τριών (3) επιπλέον ημερών από τη νέα παράδοση από τον Freelancer για την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της παραγγελίας.
 • Η παράδοση μίας παραγγελίας γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της πλατφόρμας. Κατ’ εξαίρεση και όταν το απαιτεί η φύση του αντικειμένου που πρέπει να παραδοθεί, δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ Freelancer και Αγοραστή η αποστολή επιστολής ή δέματος. Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρία δεν αναλαμβάνει την αποστολή ούτε εγγυάται γι΄αυτήν ή για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων, κατά την παράδοσή τους.
 • Η απελευθέρωση της πληρωμής προς τον Freelancer πραγματοποιείται από την KOALLA LTD επτά (7) ημέρες, μετά την επισήμανση της παραγγελίας ως ολοκληρωμένης.
 • Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την επιβεβαίωση από τον Αγοραστή, αυτός δικαιούται να αξιολογήσει τον Freelancer. Για περισσότερα δείτε παρακάτω.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 • Η KOALLA LTD δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει ούτε ευθύνεται για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αναφορικά με κάθε υλικό που ενσωματώνει ένας Freelancer στην προσφορά του, το προφίλ του ή σε κάποια παραγγελία που του έχει ανατεθεί, όπως εικόνες, φωτογραφίες, μαγνητοφωνήσεις, βίντεο κλπ. Ο Freelancer είναι υποχρεωμένος, κατά τη χρήση τους, να εξασφαλίσει ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη διαχείρισης αυτών. Τα ως άνω εφαρμόζονται και στο υλικό που ανταλλάσσουν οι χρήστες κατά την Chat Συνομιλία.
 • Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της να αφαιρέσει ή να διαγράψει υλικό, όταν υπάρχουν υπόνοιες παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Όταν αγοράζεται μία υπηρεσία μέσω της πλατφόρμας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην περιγραφή της προσφοράς του Freelancer, με την παράδοση της παραγγελίας και την πληρωμή της, παραχωρούνται στον Αγοραστή όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων , επί του έργου που παραδόθηκε από τον Freelancer και ο Freelancer παραιτείται από κάθε ηθικό δικαίωμα επ’ αυτού.
 • Η εκχώρηση και απονομή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας υπόκειται σε πλήρη πληρωμή από τον Αγοραστή και η παράδοση μπορεί να μη λάβει χώρα, σε περίπτωση που η πληρωμή ακυρωθεί, για οποιονδήποτε λόγο.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 • Οι υπηρεσίες της koalla.gr παρέχονται δωρέαν στους χρήστες. Εν τούτοις, σε κάθε ολοκληρωμένη παραγγελία γίνεται παρακράτηση προμήθειας 15% (ποσοστό που μπορεί να μεταβληθεί, ανάλογα με το επίπεδο του Freelancer), που αφαιρείται αυτόματα από το ποσό της αμοιβής του Freelancer από τον Αγοραστή.
 • H πληρωμή για την παροχή υπηρεσιών, μέσω της πλατφόρμας, μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση οποιασδήποτε πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας (MasterCard, Visa, American Express) είτε μέσω του συστήματος PayPal.
 • Για την πληρωμή μέσω πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτα χρησιμοποιείται το σύστημa Stripe, που κατοχυρώνει κατά τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πληρωμών, την ασφάλεια των συναλλαγών και την πρόληψη φαινομένων απάτης. Για την πληρωμή μέσω PayPal, οι χρήστες απαιτείται να διαθέτουν Paypal λογαριασμό και να εισάγουν τα σχετικά στοιχεία κατά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία πληρωμών, δείτε εδώ.
 • Τόσο το σύστημα Stripe όσο και το σύστημα Paypal χρησιμοποιούνται από την koalla.gr ως escrow systems, οπότε η εταιρία λειτουργεί ως μεσολαβητής στην πληρωμή. Προς τούτο, η εταιρία δε φορολογείται για την παροχή των υπηρεσιών προς τους Αγοραστές, καθότι το ποσό της πληρωμής μεταφέρεται αυτομάτως, από τον Αγοραστή στον Freelancer. Φορολογείται, εν τούτοις, σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για την παροχή των υπηρεσιών της εταιρίας προς τους Freelancers.
 • Οι Freelancers αποδέχονται ότι η KOALLA LTD λειτουργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, για την πραγματοποίηση των πληρωμών, αποκλειστικά για την αποδοχή των πληρωμών, που διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας από τον Αγοραστή και αποστέλλει τις πληρωμές αυτές στον Freelancer. O Freelancer αποδέχεται ότι η πληρωμή από τον Αγοραστή στην koalla.gr ισοδυναμεί με πληρωμή απευθείας στον ίδιο. Η υποχρέωση του του Αγοραστή για την πληρωμή του Freelancer επιτυγχάνεται με την παραλαβή της πληρωμής από από την εταιρία και η εταιρία είναι υπεύθυνη για την αποστολή των αμοιβών στον Freelancer, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Στην περίπτωση που η εταιρία δεν αποστέλλει τα σχετικά ποσοστά στον Freelancer, ο Freelancer έχει δικαίωμα προσφυγής μόνο έναντι της αυτής και όχι έναντι του Αγοραστή απευθείας.
 • Ως προς τη διαδικασία πληρωμής, οι Αγοραστές, τόσο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους με έναν Freelancer όσο και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, κατοχυρώνονται με τους εξής τρόπους:
 • Μέσω της Εγγύησης Επιστροφής Χρημάτων koalla, σε περίπτωση που μία παραγγελία δεν παραδοθεί εντός προθεσμίας ή δεν καλύπτει τις προδιαγραφές, που αναφέρονται στην προσφορά του Freelancer. Η εγγύηση αυτή καλύπτει τον Αγοραστή, ώστε η πληρωμή του Freelancer να μην απελευθερώνεται πριν η παράδοση της παραγγελίας λάβει την έγκριση του Αγοραστή και μ’ αυτόν τον τρόπο να θεωρηθεί ολοκληρωμένη. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία της Εγγύησης Επιστροφής Χρημάτων koalla, δείτε εδώ.
 • Μετά την παράδοση της παραγγελίας, ο Αγοραστής έχει στη διάθεσή του προθεσμία τριών (3) ημερών να αιτηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση της παραγγελίας. Μετά την επιβεβαίωση της παράδοσης από τον Αγοραστή ή μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των τριών (3) ημερών, η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη και η πληρωμή προς τον Freelancer απελευθερώνεται από την koalla.gr, μέσω Paypal εντός επτά (7) ημερών, από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
 • Εάν ο Freelancer αποτύχει να παραδόσει την παραγγελία, εντός της τασσόμενης προθεσμίας ή αν παραδόσει παραγγελία, που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της προσφοράς του ή της συμφωνίας με τον Αγοραστή, ο Αγοραστής έχει δικαίωμα να αιτηθεί την ολική επιστροφή χρημάτων, αποστέλλοντάς σχετικό αίτημα στο Κέντρο Επίλυσης Προβλημάτων. Σε περίπτωση διαφωνίας του Freelancer, η υπόθεση επιλύεται από την ομάδα του Κέντρου Επίλυσης Προβλημάτων. Για περισσότερα δείτε παρακάτω. Σε αυτήν την περίπτωση η KOALLA LTD δε φέρει ευθύνη για το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί μέχρι η τράπεζα του Αγοραστή να εμφανίσει στο λογαριασμό του πελάτη της το ποσό της αμοιβής, που επιστρέφεται σε αυτόν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

 • Οι αξιολογήσεις των Freelancers από τους Αγοραστές και η βαθμολόγησή τους συνδέονται με την κατανομή των Freelancers σε επίπεδα και την παροχή σε αυτούς προνομίων, κατά τη διαχείριση του προφίλ τους. Επιπλέον, αποτελούν δείγμα της συνολικής εμπειρίας των Freelancers και της ποιότητας της δουλειάς τους, λειτουργώντας σαν εργαλείο για τους υπόλοιπους υποψήφιους Αγοραστές.
 • Οι αξιολογήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από τους Αγοραστές στο προφίλ των Freelancers, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και αναρτώνται δημόσια στο προφίλ τους, ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους τους χρήστες. Γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο, οι Αγοραστές να προσπαθούν να επικοινωνούν με τους Freelancers, κατά την πορεία μιας παραγγελίας, μέσω της Chat Συνομιλίας, ώστε να έχουν μία κατά το μέγιστο δυνατό ομαλή συνεργασία.
 • Οι Αγοραστές μπορούν να προβούν στην αξιολόγηση ενός Freelancer εντός δέκα (10) ημερών, από τη στιγμή που μία παραγγελία θεωρείται και χαρακτηρίζεται ως «Ολοκληρωμένη» στην πλατφόρμα, Μετά την πάροδο των δέκα (10) ημερών δεν μπορεί να προστεθεί καμά αξιολόγηση, ούτε να τροποποιηθεί αυτή που έχει υποβληθεί.
 • Οι αξιολογήσεις δεν μπορούν να αφαιρεθούν ούτε από τον Αγοραστή, ούτε από την koalla.gr, εκτός από την περίπτωση που παραβιάζονται οι παρόντες Όροι Χρήσης. Απαγορεύεται στους Freelancers να ζητούν από τους Αγοραστές να αποσύρουν τις αξιολογήσεις τους, μέσω αμοιβαίων ακυρώσεων.
 • Αξιολογήσεις δύνανται να υποβληθούν, μόνο στο πλαίσιο νόμιμων πωλήσεων υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας, από εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας. Εικονικές συμφωνίες παραγγελιών, με στόχο να επηρεάσουν την αξιολόγηση και τη βαθμολογία ενός Freelancer, κατά κατάχρηση των παρόντων Όρων Χρήσης, από λογαριασμούς που δημιουργούνται αποκλειστικά με αυτόν το σκοπό ή από επιπλέον λογαριασμούς του ίδιου χρήστη, μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη απενεργοποίηση των λογαριασμών αυτών.
 • Κατά την υποβολή των αξιολογήσεών τους, οι Αγοραστές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους πραγματικά γεγονότα, σύμφωνα με την πολιτική αξιολόγησης της koalla.gr και σύμφωνα με την εμπειρία τους, κατά την εξέλιξη της παραγγελίας. Δεν επιτρέπεται να υποβάλλονται σχόλια που δε σχετίζονται με τη συγκεκριμένη παραγγελία, που είναι προσβλητικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή με οποιονδήποτε τρόπο προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη του Freelancer, που περιέχουν διαφημιστικό ή προωθητικό περιεχόμενοή  που εκφράζουν πολτικές ή θρησκευτικές αντιλήψεις.

ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

 • Όταν προκύπτει διαφωνία μεταξύ Αγοραστή και Freelancer, στο πλαίσιο μίας παραγγελίας, προτείνεται αρχικά οι χρήστες να επιχειρήσουν την επίλυσή της, κατόπιν συζήτησης, με αμοιβαία συμφωνία. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορούν είτε να αιτηθούν από κοινού την ακύρωση της συνεργασίας, είτε να υποβάλλουν αίτημα για να μεσολαβήσει το Κέντρο Επίλυσης Προβλημάτων.
 • Όσο ο Αγοραστής καλύπτεται από την Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων koalla, εάν δεν είναι ευχαριστημένος από την παροχή της υπηρεσίας ή θεωρεί ότι έχει εμφιλοχωρήσει απατηλή ενέργεια, μπορεί να αιτηθεί ολική ή μερική επιστροφή χρημάτων, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο Κέντρο Επίλυσης Προβλημάτων. Με την αίτηση αυτή, η koalla.gr ανοίγει αυτομάτως μία υπόθεση για τη διαφορά επί συγκεκριμένης παραγγελίας και ο Freelancer δικαιούται είτε να αποδεχτεί το εν λογω αίτημα και να εκκινήσει η διαδικασία της επιστροφής χρημάτων είτε να διαφωνήσει με το αίτημα.
 • Σε περίπτωση διαφωνίας, το Κέντρο Επίλυσης Προβλημάτων εκκινά έρευνα για τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών, ως προς τη συγκεκριμένη παραγγελία και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή την απόρριψη του αιτήματος επιστροφής χρημάτων του Αγοραστή. Ειδικότερα, για τις «Προσαρμοσμένες Προσφορές» λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της συζήτησης των χρηστών, διαμέσω της Chat Συνομιλίας.
 • Η αίτηση επιστροφής χρημάτων μπορεί να αφορά ενδεικτικά τη μη έγκαιρη διακπεραίωση της παραγγελίας, την πλημμελή παροχή της υπηρεσίας, τη μη ανταπόκριση του Freelancer σε μηνύματα του Αγοραστή, κατά την πορεία της παραγγελίας και μέχρι το απώτατο χρονικό σημείο των επτά (7) ημερών, μετά την παράδοση της παραγγελίας, την εξαπάτηση του Αγοραστή από τον Freelancer, ως προς την ποιότητα, την αυθεντικότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, την παροχή υπηρεσίας, που δεν ανταποκρίνεται στην προσφορά του Freelancer ή στη συμφωνία μεταξύ των χρηστών κ.ό.κ.
 • Η απόφαση περί μερικής ή ολικής επιστροφής χρημάτων συνοδεύεται από την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του Freelancer που ενήργησε με αθέμιτο τρόπο, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, μεταξύ των οποίων και η χρέωσή του με έξοδα ακύρωσης παραγγελίας, ύψους 15% της συνολικής αξίας της παραγγελίας. Η ενημέρωση των χρηστών πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα και με μήνυμα, κατά τη σύνδεσή τους στο λογαριασμό τους.
 • Aπαγορεύεται στους Αγοραστές να παρακρατούν μία πληρωμή προς τον Freelancer, μέσω της Τράπεζάς τους, λόγω διαφωνίας κατά τη συνεργασία. Η ενέργεια αυή θεωρείται παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης και ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση του λογαριασμού του παραβάτη.
 • Όσον αφορά το δικαίωμα υπαναχώρησης των Αγοραστών, τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα 3ε έως 3ια του ν. 2251/1994. Δεν δικαιούνται υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ως άνω νόμου και όπου αλλού αυτό προβλέπεται από το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης, σύμφωνα με το νόμο.
 • Η koalla.gr επιλύει περιπτώσεις διαφωνιών χρηστών, αναφορικά με τις πληρωμές, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς δικαίωμα του Αγοραστή να απευθυνθεί απευθείας στον Freelancer.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 • Η ακύρωση μίας παραγγελίας μπορεί να γίνει στην koalla.gr, από την Υποστήριξη Πελατών, είτε κατόπιν υποβολής αμοιβαίου αιτήματος Freelancer και Αγοραστή είτε κατόπιν επέμβασης του Κέντρου Επίλυσης Προβλημάτων, λόγω διαφωνίας μεταξύ τους.
 • Σε περίπτωση που λήγει η προθεσμία μιας παραγγελίας, εμφανίζεται αυτόματα στον Αγοραστή η επιλογή «Ακύρωση Παραγγελίας» και γίνεται αυτόματα η ακύρωση της παραγγελίας με παράλληλη επιστροφή του ποσού της αμοιβής του Freelancer koalla υπόλοιπο του. Έπειτα το αρμόδιο τμήμα ελέγχει την υπόθεση, προκειμένου να επιβεβαιώσει την επιστροφή χρημάτων στον Αγοραστή στην κάρτα ή στο Λογαριασμό PayPal, με τον οποίο ολοκλήρωσε την αγορά της παραγγελίας.
 • Η ακύρωση εν γένει μπορεί να γίνει για οποιονδήποτε λόγο σχετίζεται με την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, κακή συμπεριφορά ή ακατάλληλη χρήση της πλατφόρμας. Ειδικότερα, ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει ενδεικτικά για τους κάτωθι λόγους:
 • Ο Freelancer καθυστερεί και δεν ανταποκρίνεται για περισσότερο από 24 ώρες, από τη στιγμή που η παραγγελία έχει ήδη επισημανθεί ως καθυστερημένη.
 • Οι χρήστες είναι προσβλητικοί απέναντι στο άλλο μέρος.
 • Οι χρήστες παρέχουν ή περιλαμβάνουν υλικό που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά σήματα, ως μέρος των απαιτήσεων του Αγοραστή ή της παράδοσης του Freelancer.
 • O χρήστης δεν είναι πλέον ενεργό μέλος της πλατφόρμας, διότι ο λογαριασμός του έχει απενεργοποιηθεί ή έχουν παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 • Ο Freelancer χρησιμοποεί το σύστημα παράδοσης για να επεκτείνει την προθεσμία παράδοσης.
 • Ο Freelancer δεν παραδίδει την παραγγελία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προσφοράς του ή σύμφωνα με τη συμφωνία με τον Αγοραστή.
 • Ο Freelancer απαιτεί καλύτερη αξιολόγηση ή επιπλέον πληρωμή, εντός ή εκτός της πλατφόρμας, παρακρατώντας την τελική παράδοση της παραγγελίας.
 • Ο Αγοραστής απειλεί να αξιολογήσει αρνητικά τον Freelancer, ώστε να τον πιέσει για την παροχή επιπλέον υπηρεσιών, πέρα των συμφωνηθέντων.
 • Η koalla.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μία παραγγελία ή να θέσει την πληρωμή του Freelancer σε αναμονή, σε περίπτωση που υπάρχει υποψία για απατηλές συναλλαγές, διαμέσω της ιστοσελίδας.
 • Η ακύρωση της παραγγελίας πραγματοποιείται με ολική ή μερική επιστροφή χρημάτων, με υποχρέωση του υπαίτιου χρήστη να καλύψει τα έξοδα ακύρωσης παραγγελίας, ύψους 15% της συνολικής τιμής της παραγγελίας. Εξαίρεση από την ως άνω κύρωση επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή ασθένειας, εφόσον ο χρήστης υποβάλλει τα απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά προς τούτο.
 • Ολοκληρωμένες παραγγελίες μπορούν να ακυρωθουν από την koalla.gr, μετά από επανέλεγχο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, από την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ακύρωση ολοκληρωμένης παραγγελίας και πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερών επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
 • Η μεταβίβαση και εκχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον Αγοραστή υπόκειται σε πληρωμή και η παραγγελία δεν μπορεί να παραδοθεί εάν η πληρωμή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο.
 • Όταν ακυρώνεται μία παραγγελία και συμφωνείται η ολική επιστροφή χρημάτων στον Αγοραστή, ενώ τμήμα της παραγγελίας έχει ήδη παραδοθεί, ο Freelancer διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του παραδοθέντος τμήματος και απαγορεύει τη χρήση του από τρίτους, χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεσή του. Εάν η ακύρωση της παραγγελίας πραγματοποιηθεί με μερική επιστροφή χρημάτων, τα δικαιώματα πνευματικής ιδοκτησίας του παραδοθέντος τμήματος μεταβιβάζονται στον Αγοραστή και ο Freelancer αποξενώνεται πλήρως από το τμήμα της παραγγελίας που έχει παραδώσει και για το οποίο έχει πληρωθεί.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας, λόγω υπαιτιότητας του Freelancer, οι πρόσθετες κυρώσεις που επιβάλλονται σε αυτόν είναι οι ακόλουθες:
 • Απενεργοποιείται προσωρινά ο λογαριασμός του Freelancer, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα στο προφίλ του, αναφορικά με τα πραγματικά περιστατικά, που επικαλείται ο Αγοραστής.
 • Ο Freelancer επιβαρύνεται με τα έξοδα ακύρωσης παραγγελίας, ύψους 15% της συνολικής τιμής της παραγελίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν άλλες παραγγελίες σε εξέλιξη στο προφίλ του συγκεκριμένου Freelancer, η παρακράτηση του ποσού γίνεται από επόμενη πληρωμή του. Εξαίρεση από την κύρωση αυτή προβλέπεται μόνο σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή ασθένεις, εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία από τον Freelancer.
 • Για την επανενεργοποίηση του λογαριασμού του Freelancer απαιτείται η αποληρωμή των οφειλών του, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, διαφορετικά δεν επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση της πλατφόρμας.
 • Η KOALLA LTD διατηρεί το δικαίωμά να τροποποιεί το ποσοστό των εξόδων ακύρωσης παραγγελίας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών. Για τις οφειλές αυτές εκδίδεται από την koalla.gr τιμολόγιο μέσω του συστήματος PayPal, το οποίο αποστέλλεται στον υπαίτιο χρήστη, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που δήλωσε κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες υποχρεούνται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου, σε διαφορετική περίπτωση η εταιρία προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 • H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην απενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη, σε περίπτωση που διαπιστώσει παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή εάν ο χρήστης επιδεικνύει αθέμιτη συμπεριφορά, που μπορεί να συνίσταται ενδεικτικά σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Ο χρήστης χρησιμοποιεί το λογαριασμό του με σκοπό την εκμετάλλευση ή εξαπάτηση άλλων χρηστών.
 • Ο χρήστης δε χρησιμοποιεί το λογαριασμό του με σωστό τρόπο και σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
 • Ο χρήστης αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία των ίδιων ή τρίτων προσώπων.
 • Όταν η εταιρία προβαίνει σε απενεργοποίηση ενός λογαριασμού, τον θέτει σε προσωρινή ή μόνιμη αδράνεια και δεν τον διαγράφει αμέσως, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των λοιπών χρηστών και εκκρεμών παραγγελιών.
 • Τα στοιχεία και η χρήση ενός λογαριασμού που έχει απενεργοποιηθεί δεν μπορούν να παραχωρηθούν σε τρίτους, για σκοπούς προώθησης και δαιφήμισης. Ο χρήστης του λογαριασμού, που έχει απενεργοποιηθεί, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ή να δημιουργεί έτερους λογαριασμούς, ούτε να περιηγείται στην ιστοσελίδα.
 • Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δε συμμορφώνεται με την πολιτική της εταιρίας, η KOALLA LTD δύναται να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ασφάλειας της ίδιας και των χρηστών της.
 • Εκτός από την περίπτωση της αυτεπάγγελτης απενεργοποίησης λογαριασμού χρήστη στην koalla.gr, οι χρήστες δύνανται οποτεδήποτε να αιτηθούν την απενεργοποίηση τυου λογαριασμού τους, για προσωπικούς λόγους. Προς τούτο, απαιτείται o χρήστης είτε να χρησιμοποιήσει το πεδίο της αίτησης, που υπάρχει στο προφίλ του κάθε χρήστη είτε να αποστείλει το αίτημά του, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία εδώ. Απενεργοποίηση λογαριασμού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, σε περίπτωση που το αίτημα δεν προέρχεται από τον ίδιο το χρήστη του εν λόγω λογαριασμού.
 • Για να είναι δυνατή η απενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη, απαιτείται να μην υπάρχουν παραγγελίες σε εκκρεμότητα στο προφίλ του. Η ικανοποίηση του αιτήματος πραγματοποιείται αφού παρέλθει προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ολοκλήρωση της τελευταίας παραγγελίας, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος για τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις της υπηρεσίας που παρασχέθηκε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • H KOALLA LTD διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλει στους χρήστες ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα υπό τους όρους του άρθρου 11 του ν. 3471/2006. Προς τούτο, κατά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα, οι χρήστες δίνουν τη συγκατάθεσή τους για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικών ή διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδομείου. Εάν αντιταχθούν στην ενέργεια αυτή, δε λαμβάνουν τέτοια μηνύματα, μπορούν εν τούτοις, να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή τη δήλωσή τους.
 • Η koalla.gr δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες, σε κάθε ενημερωτικό ή διαφημιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλει, να διακόψουν την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων, επιλέγοντας σχετικό υπερσύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε αυτό.
 • Η KOALLA LTD, συμμορφούμενη προς το Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χρησιμοποιεί τρίτο πάροχο για την αναγνώριση των παραληπτών των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, δε μεταβιβάζει τα στοιχεία ηλεκτρονικών διευθύνσεων, που έχουν δηλωθεί κατά την εγγραφή, σε τρίτους, ούτε τα χρησιμοποιεί για άλλους λόγους πέραν αυτών για τους οποίους ρητά έχουν συγκατατεθεί οι χρήστες.
 • Η KOALLA LTD καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους Παρόχους Υπηρεσιών Δικτύου (ISPs), ώστε τα ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να παραδίδονται στους χρήστες, εν τούτοις δε φέρει ευθύνη, στην περίπτωση που αυτά δεν παραδίδονται στον προορισμό τους. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν το φάκελο με τα «Ανεπιθύμητα Μηνύματα» στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, για τυχόν ενημερωτικά μηνύματα που έχουν αυτόματα μεταφερθεί εκεί.