Κατασκευή λογισμικού. Κατασκευή λογισμικού.
Κατασκευή λογισμικού.
Τιμή 700€
Απομακρυσμένη βοήθεια για επίλυση προβλημάτων του υπολογιστή σας Απομακρυσμένη βοήθεια για επίλυση προβλημάτων του υπολογιστή σας
Απομακρυσμένη βοήθεια για επίλυση προβλημάτων του υπολογιστή σας
Τιμή 40€
Arduino project – πλήρης υλοποίηση. Arduino project – πλήρης υλοποίηση.
Arduino project – πλήρης υλοποίηση.
Τιμή 36€
Υλοποίηση Εργασιών προγραμματισμού Υλοποίηση Εργασιών προγραμματισμού
Υλοποίηση Εργασιών προγραμματισμού
Τιμή 80€
Εργαλείο αυτόματης συλλογής πληροφοριών από ιστοσελίδες Εργαλείο αυτόματης συλλογής πληροφοριών από ιστοσελίδες
Εργαλείο αυτόματης συλλογής πληροφοριών από ιστοσελίδες
Τιμή 50€
Εξυπηρέτηση – Service του σταθερού υπολογιστή ή λάπτοπ σας Εξυπηρέτηση – Service του σταθερού υπολογιστή ή λάπτοπ σας
Εξυπηρέτηση – Service του σταθερού υπολογιστή ή λάπτοπ σας
Τιμή 13€