Εργαλείο αυτόματης συλλογής πληροφοριών από ιστοσελίδες Εργαλείο αυτόματης συλλογής πληροφοριών από ιστοσελίδες
Εργαλείο αυτόματης συλλογής πληροφοριών από ιστοσελίδες
Τιμή 50€
Υλοποίηση Εργασιών προγραμματισμού Υλοποίηση Εργασιών προγραμματισμού
Υλοποίηση Εργασιών προγραμματισμού
Τιμή 80€
Arduino project – πλήρης υλοποίηση. Arduino project – πλήρης υλοποίηση.
Arduino project – πλήρης υλοποίηση.
Τιμή 36€
Απομακρυσμένη βοήθεια για επίλυση προβλημάτων του υπολογιστή σας Απομακρυσμένη βοήθεια για επίλυση προβλημάτων του υπολογιστή σας
Απομακρυσμένη βοήθεια για επίλυση προβλημάτων του υπολογιστή σας
Τιμή 40€
Κατασκευή λογισμικού. Κατασκευή λογισμικού.
Κατασκευή λογισμικού.
Τιμή 700€